Techniese Kemissie

Vastelaovendvereiniging de Boereraod

In de Techniese Kemissie hebben zitting:

  • Wim Schouwenberg (veurzitter)
  • Wim van Oijen
  • Dré Giesen
  • John Derks
  • Bert van Dijk