PR-kemissie

Vastelaovendvereiniging de Boereraod

In de PR-kemissie hebben zitting:

  • Kim Gommans (veurzitter)
  • Mark van Hees
  • Franca Peulen
  • Fleur Wessels
  • Kaylee van Boekhold
  • Roy Ekart
  • Heini Giesbertz (eindredactie Nieuwsbrief en Boeremoosblaad)